DM051 - 1. studieår

Ugesedler for Systemkonstruktion

Sidst ændret: 2005.05.26

Uge 5
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Introduktion til C# og Visual Studio.
Programafvikling og redigering af source.
STY(*),w1,d2 - Vejledning som læses efter behov
(kopier udleveres)
C#PP(**) s.28-29, 38, samt øvrige sider efter behov
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning Cs001 - delopgave a-l
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang nogle af opgaverne  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs001 - delopgave d-l.
Opgaveskabelon for afleveringsopgaver: Word-dokument-skabelon  - tilret skabelonen med egne data, gem den og brug den når du laver dine besvarelser.
(*) Sams Teach Yourself Visual Studio .NET 2003 in 21 Days
(**) C# Primer Plus

 

Uge 6
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Fortsat introduktion til C# og Visual Studio. C#PP(**)
- fig. 2.4 side 35 (klasse & object)
- fig. 3.5 side 73 (class-def) prøv om du kan finde fejlen
- tabel 5.1 side 114 ({ } ( ) ; , . )
- tabel 6.2 side 154 ( simple typer )
- tabel 7.1 side 209 ( * / % +  - )
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs001 - delopgave m-?
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang nogle af opgaverne  
Torsdag 08:30 - 10:00 Fortsat introduktion til C# og Visual Studio. C#PP(**)
- side 279 ( if )
- tabel 8.1 side 280 ( sammenlignings operatorer )
O-begreb(***) Om begreberne objekter og klasser - kopier udleveres.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs001 - delopgave m-?
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang nogle af opgaverne  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs001 - delopgave m-u? aftales endelig på klassen torsdag (opgave z udskydes helt denne omgang).
Opgaveskabelon for afleveringsopgaver: Word-dokument-skabelon  - tilret skabelonen med egne data, gem den og brug den når du laver dine besvarelser.
(*) Sams Teach Yourself Visual Studio .NET 2003 in 21 Days
(**) C# Primer Plus
(***) Objektorienterede begreber side 16-20

 

Uge 7
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Introduktion til grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio. C#PP(**)

O-begreb(***) Om begreberne objekter og klasser - kopier udleveret i uge 6.

  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs002 - delopgave a, b, c
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang  
Torsdag 08:30 - 10:00 Studieteknik  
  10:30 - 11.50 Studieteknik  
  12:30 - 14:00 Studieteknik  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs002 - delopgave a,b,c.
Opgaveskabelon for afleveringsopgaver: Word-dokument-skabelon  - tilret skabelonen med egne data, gem den og brug den når du laver dine besvarelser.
(**) C# Primer Plus
(***) Objektorienterede begreber side 16-20

 

Uge 8
Der er ingen undervisning i denne uge, men det er en god idé at bruge tiden på at samle lidt op og forberede sig lidt på det kommende.

Her er en anbefaling til lidt læsning i C#PP bogen:

Det nye om konvertering og if-else skal kun ses som en appetitvækker. Det vil blive taget op når behovet er der.
Det er ikke meningen, at du skal bruge en masse tid på læsningen og generelt gå meget i detaljer. Prøv derimod at fange væsentlige idéer.

kap 4, side 97-98: om kommentarer - skal bare minde jer om at der kerne skulle kommentar ind i kildetekst.
kap 4, side 100-107: Om metoder - her er det vigtigt at i ser bort fra at der står static - bemærk brugen af Math som er noget nyt, der kunne have interesse på et tidspunkt.
kap 5, side 113-115: Om literaler, seperatorer og operatorer
kap 5, side 127 midt - 128 midt: om new
kap 6: om simple typer - skim kapitlet så du har en idé om de typer der findes og type-konverteringsreglerne.
Kapitlet indeholder følgende som er nyt:
- eksplicit typekonvertering, der bruges til tvinge f.eks. en float over i en int
- ToString metoden på typer til at formatere (s196-198) så der f.eks. kun vises to decimaler
Kapitel 7, side 208-227: om operatorer
Kapitel 8, side 271-305: om if-else konstruktioner, hvor else er nyt.
Kapitel 8, side 305 nederst - 309 midt: om variablers scope.

Jeg har endvidere lavet en lille repetitionsopgave  Cs003 - PersonKartotekConsolApplication.
Opgaven kan bruges som en lille ekstra-opgave for dem der har brug for lidt repetition for at fasthold det lærte.

(**) C# Primer Plus

 

Uge 9
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio.
Gui med labels og textboxe
 
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs004
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang  
Torsdag 08:30 - 10:00 Grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio.
Gui med listboxe m.m.
 
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs005
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs004 + Cs005-delopgaver frem til og med e)
(**) C# Primer Plus

 

Uge 10
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 En del om problemløsning, lidt om C# og lidt om test Kapitel 8, side 287-205: om if-else-if  konstruktioner, sammensatte test og negation.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Opgave udleveres på papir
  12:30 - 14:00 En del om problemløsning og lidt om C# fortsat  
Torsdag 08:30 - 10:00 En del om problemløsning og lidt mere om C#  og test Kapitel 8, side 333-335: om while  løkker.
Kapitel 8, side 339-341: om for  løkker.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Emner fra formiddagen fortsættes +
Grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio - flere gui elementer.
 
Afleveringsopgaver denne uge: Cs005. Da der var en del der ikke nåede Cs005 sidste uge er der ikke nye denne uge.
(**) C# Primer Plus

 

Uge 11
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Om problemløsning, test og C# fortsat
En meget lille smule om array contra arraylist

Grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio - flere gui elementer.
Kapitel 8, side 315: om switch statement (glem du kom til at se goto_statement).
Kapitel 10, side 371: om at oprette array.
Kapitel 10, side 375: om at indeksere elementer i et array.
Kapitel 10, side 383-384: om at oprette array et initieret array.
Kapitel 10, side 390-391: om egenskab for array som konsekvens af det er et objekt.
Kapitel 10, side 409: om array med objekter.

Supplerende vejledninger
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Vare-gui-opgave med flere billeder - Cs007
  12:30 - 14:00 Om problemløsning, test og C# fortsat  
Torsdag 08:30 - 10:00 Tirsdagens emner fortsat  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Opsamling til nu  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs007
(**) C# Primer Plus

Uge 12: Påskeferie

Påskeopgave Cs009

Uge 13
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 En meget lille smule om arraylist
CompareTo metode
Flere klasser og associering mellem objekter
 
Kapitel 10, side 390-391: om egenskab for array som konsekvens af det er et objekt.
Kapitel 2, side 61-66: om indkapsling.
Kapitel 13, side 536-552: om instance constructor.
Kapitel 13, side 556-560: om gabage collection.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs010
  12:30 - 14:00 Flere klasser og associering mellem disse  
Torsdag 08:30 - 10:00 Tirsdagens emner fortsat  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs011
  12:30 - 14:00 Tirsdagens emner fortsat  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs010/Cs011 - omfang afklares senere

 

Uge 14
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering med flere klasser  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med flere klasser  
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med flere klasser  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med flere klasser  
Afleveringsopgaver denne uge:

 

Uge 15
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering med flere klasser  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med flere klasser  
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med flere klasser  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med flere klasser  
Afleveringsopgaver denne uge: "Bjarnes moltiprofit" projekt-kernen kodet

 

Uge 16
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering: indkapsling og funktionsklasser Kapitel 13, side 554-556: om const of readonly felter.
Kapitel 14, side 584-596: om properties.
Kapitel 12, side 481-501: om instance og static data og metoder.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering: indkapsling og funktionsklasser Se nedenstående links fra min C#-side
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering: indkapsling med brug af interface Kapitel 17, side 742-745: om interface
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med indkapsling og funktionsklasser Se nedenstående links fra min C#-side
Afleveringsopgaver denne uge: status på multiprofit case
Eksempel Varekartotek-applikation med klasser opsplittet i selvstændige filer  (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med singleton-Varekatalog klasse indeholdende varesamlingen  (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med Vare-funktions-klasse til specielle funktioner  (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med properties på Vare  (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med interface på Vare  (Cs001)

 

Uge 17 - projektarbejde (sleepware)
Dag Tidspunkt Lærer  
Mandag 08:30 - 10:00 bjla  
  12:30 - 14:00 bjla  
Tirsdag 08:30 - 10:00 bjbu  
  12:30 - 14:00 bjbu  
Onsdag 08:30 - 10:00 bjla  
  12:30 - 14:00 bjla/bjbu  
Torsdag 08:30 - 10:00 bjbu  
  12:30 - 14:00 bjbu  
Fredag 08:30 - 10:00 bjla/bjbu  
  10:20 - 11:55 bjla/bjbu  
 

 

Uge 18 - projektarbejde (sleepware)
Dag Tidspunkt Lærer  
Mandag 08:30 - 10:00 bjla  
  12:30 - 14:00 bjla/bjbu  
Tirsdag 08:30 - 10:00 bjbu  
  12:30 - 14:00 bjbu  
Onsdag 08:30 - 10:00 bjla/bjbu  
  12:30 - 14:00 bjla  
 

 

Uge 19
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med fejlhåndtering Kapitel 19, side 771-783: om exception
Kapitel 6, side 169-172: om checked/unchecked 
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med serialisering og tekstfiler (Kapitel 22: om file i/o basic)
Egne eksempler se nedenstående
Afleveringsopgaver denne uge: ingen
Eksempel Varekartotek-applikation med persistens ved serialiseing  af varekatalog (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med try catch  (Cs004)
Eksempel Eksempel på skrivning og læsning fra tekstfiler
Eksempel Varekartotek-applikation med persistens ved serialiseing  af vare-collection (Cs004)

 

Uge 20
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med database - simpel direkte tilgang C# and the .NET platform, side 888-891, 894-895,897-898: om ADO net
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Lav et C# program der udskriver alle postdistrikter der hedder noget med Nykøbing.
Lav et C# program, der kan tilføje et nyt postdistrikt.
  12:30 - 14:00 Programmering med database  med model - hent objekter - gateway mønster  
Afleveringsopgaver denne uge: ingen
MySql Tols til My Sql database, herunder dll-fil som skal bruges fra C#
Eksempel Eksempel på simpel tilgang til varesystem database fra C# ved brug af DataReader (Cs001)
Eksempel Eksempel på simpel tilgang til forenings database fra C# ved brug af DataReader
Eksempel Eksempel som blev udviklet på klassen - hent vare objekter fra varesystem databasen, ved brug af VareGateway.
Eksemplet indeholder også ovenstående, som et selvstændigt projekt
Eksempel grundlag Grundlaget uden database, som ovenstående blev lavet ud fra

 

Uge 21
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering med database  med model - gateway mønster Se nedenstående eksempel, der blev udvilket sidst uge.
Studer specielt VareImplDb og VareGateway klassen
  10:20 - 11:50 Programmering med database  med model - opdater objekter - gateway mønster  
  12:30 - 14.00 Opgaveløsning  Tegn UML sekvensdiag for metoderne i varekartotek og vare, der arbejder sammen med VareGateway
Eller prøv at lave en gateway for varebevægelser jævnfør tidligere opgave.
Afleveringsopgaver denne uge: ingen
MySql Tols til My Sql database, herunder dll-fil som skal bruges fra C#
Eksempel Eksempel som blev udviklet på klassen uge 21 - med opdatering af vare, ved brug af VareGateway.
Eksempel Eksempel som blev udviklet på klassen uge 20 - hent vare objekter fra varesystem databasen, ved brug af VareGateway.
Eksemplet indeholder et selvstændigt projekt med direkte tilgang til Vare-tabellen
Eksempel grundlag Grundlaget uden database, som ovenstående blev lavet ud fra

 

Uge 22
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering med database  med model - gateway mønster Se nedenstående eksempel, der blev udvilket sidst uge.
Studer specielt Varekartotek, VareImplDb og VareGateway klassen
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning  
  12:30 - 14.00 Programmering med database  med model - gateway mønster  
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med database   
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning  
  12:30 - 14.00 Programmering med database   
Afleveringsopgaver denne uge: ingen
Eksempel Eksempel som blev udviklet på klassen uge 21 - med opdatering af vare, ved brug af VareGateway.