DM051 - 1. studieår

Ugesedler for Systemkonstruktion

Sidst ændret: 2005.10.13

Uge 5
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Introduktion til C# og Visual Studio.
Programafvikling og redigering af source.
STY(*),w1,d2 - Vejledning som læses efter behov
(kopier udleveres)
C#PP(**) s.28-29, 38, samt øvrige sider efter behov
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning Cs001 - delopgave a-l
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang nogle af opgaverne  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs001 - delopgave d-l.
Opgaveskabelon for afleveringsopgaver: Word-dokument-skabelon  - tilret skabelonen med egne data, gem den og brug den når du laver dine besvarelser.
(*) Sams Teach Yourself Visual Studio .NET 2003 in 21 Days
(**) C# Primer Plus

 

Uge 6
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Fortsat introduktion til C# og Visual Studio. C#PP(**)
- fig. 2.4 side 35 (klasse & object)
- fig. 3.5 side 73 (class-def) prøv om du kan finde fejlen
- tabel 5.1 side 114 ({ } ( ) ; , . )
- tabel 6.2 side 154 ( simple typer )
- tabel 7.1 side 209 ( * / % +  - )
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs001 - delopgave m-?
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang nogle af opgaverne  
Torsdag 08:30 - 10:00 Fortsat introduktion til C# og Visual Studio. C#PP(**)
- side 279 ( if )
- tabel 8.1 side 280 ( sammenlignings operatorer )
O-begreb(***) Om begreberne objekter og klasser - kopier udleveres.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs001 - delopgave m-?
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang nogle af opgaverne  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs001 - delopgave m-u? aftales endelig på klassen torsdag (opgave z udskydes helt denne omgang).
Opgaveskabelon for afleveringsopgaver: Word-dokument-skabelon  - tilret skabelonen med egne data, gem den og brug den når du laver dine besvarelser.
(*) Sams Teach Yourself Visual Studio .NET 2003 in 21 Days
(**) C# Primer Plus
(***) Objektorienterede begreber side 16-20

 

Uge 7
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Introduktion til grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio. C#PP(**)

O-begreb(***) Om begreberne objekter og klasser - kopier udleveret i uge 6.

  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs002 - delopgave a, b, c
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang  
Torsdag 08:30 - 10:00 Studieteknik  
  10:30 - 11.50 Studieteknik  
  12:30 - 14:00 Studieteknik  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs002 - delopgave a,b,c.
Opgaveskabelon for afleveringsopgaver: Word-dokument-skabelon  - tilret skabelonen med egne data, gem den og brug den når du laver dine besvarelser.
(**) C# Primer Plus
(***) Objektorienterede begreber side 16-20

 

Uge 8
Der er ingen undervisning i denne uge, men det er en god idé at bruge tiden på at samle lidt op og forberede sig lidt på det kommende.

Her er en anbefaling til lidt læsning i C#PP bogen:

Det nye om konvertering og if-else skal kun ses som en appetitvækker. Det vil blive taget op når behovet er der.
Det er ikke meningen, at du skal bruge en masse tid på læsningen og generelt gå meget i detaljer. Prøv derimod at fange væsentlige idéer.

kap 4, side 97-98: om kommentarer - skal bare minde jer om at der kerne skulle kommentar ind i kildetekst.
kap 4, side 100-107: Om metoder - her er det vigtigt at i ser bort fra at der står static - bemærk brugen af Math som er noget nyt, der kunne have interesse på et tidspunkt.
kap 5, side 113-115: Om literaler, seperatorer og operatorer
kap 5, side 127 midt - 128 midt: om new
kap 6: om simple typer - skim kapitlet så du har en idé om de typer der findes og type-konverteringsreglerne.
Kapitlet indeholder følgende som er nyt:
- eksplicit typekonvertering, der bruges til tvinge f.eks. en float over i en int
- ToString metoden på typer til at formatere (s196-198) så der f.eks. kun vises to decimaler
Kapitel 7, side 208-227: om operatorer
Kapitel 8, side 271-305: om if-else konstruktioner, hvor else er nyt.
Kapitel 8, side 305 nederst - 309 midt: om variablers scope.

Jeg har endvidere lavet en lille repetitionsopgave  Cs003 - PersonKartotekConsolApplication.
Opgaven kan bruges som en lille ekstra-opgave for dem der har brug for lidt repetition for at fasthold det lærte.

(**) C# Primer Plus

 

Uge 9
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio.
Gui med labels og textboxe
 
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs004
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang  
Torsdag 08:30 - 10:00 Grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio.
Gui med listboxe m.m.
 
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs005
Supplerende vejledninger
  12:30 - 14:00 Opsamling og gennemgang  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs004 + Cs005-delopgaver frem til og med e)
(**) C# Primer Plus

 

Uge 10
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 En del om problemløsning, lidt om C# og lidt om test Kapitel 8, side 287-205: om if-else-if  konstruktioner, sammensatte test og negation.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Opgave udleveres på papir
  12:30 - 14:00 En del om problemløsning og lidt om C# fortsat  
Torsdag 08:30 - 10:00 En del om problemløsning og lidt mere om C#  og test Kapitel 8, side 333-335: om while  løkker.
Kapitel 8, side 339-341: om for  løkker.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Emner fra formiddagen fortsættes +
Grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio - flere gui elementer.
 
Afleveringsopgaver denne uge: Cs005. Da der var en del der ikke nåede Cs005 sidste uge er der ikke nye denne uge.
(**) C# Primer Plus

 

Uge 11
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Om problemløsning, test og C# fortsat
En meget lille smule om array contra arraylist

Grafisk brugergrænseflade (gui) i C# og Visual Studio - flere gui elementer.
Kapitel 8, side 315: om switch statement (glem du kom til at se goto_statement).
Kapitel 10, side 371: om at oprette array.
Kapitel 10, side 375: om at indeksere elementer i et array.
Kapitel 10, side 383-384: om at oprette array et initieret array.
Kapitel 10, side 390-391: om egenskab for array som konsekvens af det er et objekt.
Kapitel 10, side 409: om array med objekter.

Supplerende vejledninger
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Vare-gui-opgave med flere billeder - Cs007
  12:30 - 14:00 Om problemløsning, test og C# fortsat  
Torsdag 08:30 - 10:00 Tirsdagens emner fortsat  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Opsamling til nu  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs007
(**) C# Primer Plus

Uge 12: Påskeferie

Påskeopgave Cs009

Uge 13
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 En meget lille smule om arraylist
CompareTo metode
Flere klasser og associering mellem objekter
 
Kapitel 10, side 390-391: om egenskab for array som konsekvens af det er et objekt.
Kapitel 2, side 61-66: om indkapsling.
Kapitel 13, side 536-552: om instance constructor.
Kapitel 13, side 556-560: om gabage collection.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs010
  12:30 - 14:00 Flere klasser og associering mellem disse  
Torsdag 08:30 - 10:00 Tirsdagens emner fortsat  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Cs011
  12:30 - 14:00 Tirsdagens emner fortsat  
Afleveringsopgaver denne uge: Cs010/Cs011 - omfang afklares senere

 

Uge 14
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering med flere klasser  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med flere klasser  
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med flere klasser  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med flere klasser  
Afleveringsopgaver denne uge:

 

Uge 15
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering med flere klasser  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med flere klasser  
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med flere klasser  
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med flere klasser  
Afleveringsopgaver denne uge: "Bjarnes moltiprofit" projekt-kernen kodet

 

Uge 16
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering: indkapsling og funktionsklasser Kapitel 13, side 554-556: om const of readonly felter.
Kapitel 14, side 584-596: om properties.
Kapitel 12, side 481-501: om instance og static data og metoder.
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering: indkapsling og funktionsklasser Se nedenstående links fra min C#-side
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering: indkapsling med brug af interface Kapitel 17, side 742-745: om interface
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med indkapsling og funktionsklasser Se nedenstående links fra min C#-side
Afleveringsopgaver denne uge: status på multiprofit case
Eksempel Varekartotek-applikation med klasser opsplittet i selvstændige filer  (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med singleton-Varekatalog klasse indeholdende varesamlingen  (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med Vare-funktions-klasse til specielle funktioner  (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med properties på Vare  (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med interface på Vare  (Cs001)

 

Uge 17 - projektarbejde (sleepware)
Dag Tidspunkt Lærer  
Mandag 08:30 - 10:00 bjla  
  12:30 - 14:00 bjla  
Tirsdag 08:30 - 10:00 bjbu  
  12:30 - 14:00 bjbu  
Onsdag 08:30 - 10:00 bjla  
  12:30 - 14:00 bjla/bjbu  
Torsdag 08:30 - 10:00 bjbu  
  12:30 - 14:00 bjbu  
Fredag 08:30 - 10:00 bjla/bjbu  
  10:20 - 11:55 bjla/bjbu  
 

 

Uge 18 - projektarbejde (sleepware)
Dag Tidspunkt Lærer  
Mandag 08:30 - 10:00 bjla  
  12:30 - 14:00 bjla/bjbu  
Tirsdag 08:30 - 10:00 bjbu  
  12:30 - 14:00 bjbu  
Onsdag 08:30 - 10:00 bjla/bjbu  
  12:30 - 14:00 bjla  
 

 

Uge 19
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med fejlhåndtering Kapitel 19, side 771-783: om exception
Kapitel 6, side 169-172: om checked/unchecked 
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning   
  12:30 - 14:00 Programmering med serialisering og tekstfiler (Kapitel 22: om file i/o basic)
Egne eksempler se nedenstående
Afleveringsopgaver denne uge: ingen
Eksempel Varekartotek-applikation med persistens ved serialiseing  af varekatalog (Cs001)
Eksempel Varekartotek-applikation med try catch  (Cs004)
Eksempel Eksempel på skrivning og læsning fra tekstfiler
Eksempel Varekartotek-applikation med persistens ved serialiseing  af vare-collection (Cs004)

 

Uge 20
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med database - simpel direkte tilgang C# and the .NET platform, side 888-891, 894-895,897-898: om ADO net
  10:30 - 11.50 Opgaveløsning  Lav et C# program der udskriver alle postdistrikter der hedder noget med Nykøbing.
Lav et C# program, der kan tilføje et nyt postdistrikt.
  12:30 - 14:00 Programmering med database  med model - hent objekter - gateway mønster  
Afleveringsopgaver denne uge: ingen
MySql Tols til My Sql database, herunder dll-fil som skal bruges fra C#
Eksempel Eksempel på simpel tilgang til varesystem database fra C# ved brug af DataReader (Cs001)
Eksempel Eksempel på simpel tilgang til forenings database fra C# ved brug af DataReader
Eksempel Eksempel som blev udviklet på klassen - hent vare objekter fra varesystem databasen, ved brug af VareGateway.
Eksemplet indeholder også ovenstående, som et selvstændigt projekt
Eksempel grundlag Grundlaget uden database, som ovenstående blev lavet ud fra

 

Uge 21
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering med database  med model - gateway mønster Se nedenstående eksempel, der blev udvilket sidst uge.
Studer specielt VareImplDb og VareGateway klassen
  10:20 - 11:50 Programmering med database  med model - opdater objekter - gateway mønster  
  12:30 - 14.00 Opgaveløsning  Tegn UML sekvensdiag for metoderne i varekartotek og vare, der arbejder sammen med VareGateway
Eller prøv at lave en gateway for varebevægelser jævnfør tidligere opgave.
Afleveringsopgaver denne uge: ingen
MySql Tols til My Sql database, herunder dll-fil som skal bruges fra C#
Eksempel Eksempel som blev udviklet på klassen uge 21 - med opdatering af vare, ved brug af VareGateway.
Eksempel Eksempel som blev udviklet på klassen uge 20 - hent vare objekter fra varesystem databasen, ved brug af VareGateway.
Eksemplet indeholder et selvstændigt projekt med direkte tilgang til Vare-tabellen
Eksempel grundlag Grundlaget uden database, som ovenstående blev lavet ud fra

 

Uge 22
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Tirsdag 08:30 - 10:00 Programmering med database  med model - gateway mønster Se nedenstående eksempel, der blev udvilket sidst uge.
Studer specielt Varekartotek, VareImplDb og VareGateway klassen
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning  
  12:30 - 14.00 Programmering med database  med model - gateway mønster  
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med database   
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning  
  12:30 - 14.00 Programmering med database   
Afleveringsopgaver denne uge: ingen
Eksempel Eksempel som blev udviklet på klassen uge 21 - med opdatering af vare, ved brug af VareGateway.

 

Uge 32
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Mandag 08:30 - 10:00 Programmering opsamling på diverse C#PP kap 1-13, 14 om properties
Formatering side 196-198
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Cs012 - Arrayopgave
  12:30 - 14.00 Programmering opsamling på diverse  
Torsdag 08:30 - 10:00 Programmering med arv og polymorfi C#PP kap 16 og 17
Eksempel - kunde
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Cs013 - Arv-opgave med udlejning - obligatorisk
(evt. Cs014 - Arv-opgave med eksamensformer)
  12:30 - 14.00 Programmering med arv og polymorfi  
Fredag   Opgaveløsning med database-mapning og sql Opgave - fag og eksamensformer
Opgave - avl
Afleveringsopgaver denne uge: afgøres på klassen
 

 

Uge 33
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Mandag 08:30 - 10:00 Programmering med arv og polymorfi fortsat C#PP kap 16 og 17
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Cs014 - Arv-opgave med eksamensformer
  12:30 - 14.00 Generelle algoritmer - søgning og sortering i array C#PP kap 466-476 om søgning
C#PP kap 458-466 om bubble-sortering
Torsdag 08:30 - 10:00 Opsamling på opgave fra mandag
Programmering af generelle algoritmer - søgning og sortering i array
C#PP kap 466-476 om søgning
C#PP kap 458-466 om bubble-sortering
Programming C# 195-201 om arraylist
(Bailey 69-74,77-80 om tidskompleksitet)
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Cs015 - Array opgave - flette algoritme
  12:30 - 14.00 Programmering af generelle algoritmer - søgning og sortering i array  
Supplerende materiale:
Om store O og vækstrater: http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/Csharp/noter/FunktionsOrdenstabel.htm
Om sorteringsalgoritmer: http://en.wikipedia.org/wiki/Sort_algorithm
Om datastrukturer: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_structures
 

 

Uge 34
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Opstilling af model uden og med database, herunder relevante mønstre. Udgangspunkt: model fag og eksamensformer
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Programmering af dele af den opstillede model (fra tavle)
  12:30 - 14.00 Programmering af model med database.
Gateway med cache af objekter
Programming C# side 213-218 om Dictionary
Eksempler: se nedenfor
Fredag 08:30 - 11:50 Algoritmer (ikke recursive) på sammenhængende datastrukturer (array) og deres tidskompleksitet:
- Binær søgning
- Bubble sort, insættelses sortering og udvælgelses sortering

Genneralisering af algoritmer og brug af interface:
- Eksempel med IComparable og Collections.Comparer

Introduktion til datastrukturer:
- Lister: vector (ArrayList), ordnet liste(SortedList)
- Dictionary (HashTable)


 

se uge 33


 

C# and the .NET Platform side 306-307 (om Collections interface )

C# and the .NET Platform side 310 (System.Collections)
Programming C# side 195-201 (om ArrayList)
From Java to C# side 296-298 (om SortedList)
Programming C# side 213-218 (om Dictionary)

Programmering af model:
Eksempel Eksempel på varesystem med 2 modeller en uden database og en med database incl. opdatering (Cs010 )
Eksempel Eksempel på VareGateway med cache (til foregående eksempel)
Eksempel Eksempel med brug af IComperable og Collections.Comparer til sortering af varer i arraylist på forskellige kriterier (varenr, betegnelse og pris)

Supplerende materiale:
Om store O og vækstrater: http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/Csharp/noter/FunktionsOrdenstabel.htm
Om sorteringsalgoritmer: http://en.wikipedia.org/wiki/Sort_algorithm
Om datastrukturer: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_structures

 

 

Uge 35
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Mandag 08:30 - 10:00 Algoritmer og datastrukturer fortsat:
- Lister: vector (ArrayList), kædet liste, ordnet liste(SortedList)
- Mængder
- Dictionary (HashTable)
- Binært søge-træ
se fredag uge 34 hertil kommer
Bailey side 45-47 og 50-55 (om vector interface og impl.)
Data Abstraction and Problem Solving with Java side 167-171 (om kædet liste)
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Programmering af dele af den opstillede model fra uge 34
  12:30 - 14.00 Algoritmer og datastrukturer fortsat fra om formiddagen
 
 
Torsdag 08:30 - 10:00 Rekursion og recursive algoritmer - del og hersk:
- Recursion i C#
- Quicksort, Mergsort
- Traversering af binært træ (herunder med brug af strategi-mønsteret)
C#PP side 458-466
Induktionsbeviser
Sorteringssimulator for flere algoritmer
Noter til binære træer
C# eksempel på dele af binært træ
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Opgave 8 fra opgavesæt
  12:30 - 14.00 Fortsat fra formiddagen  
Supplerende materiale:
Om store O og vækstrater: http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/Csharp/noter/FunktionsOrdenstabel.htm
Om sorteringsalgoritmer: http://en.wikipedia.org/wiki/Sort_algorithm
Om datastrukturer: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_structures
 

 

Uge 36
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Mandag 08:30 - 10:00 Program-komponenter (dll-filer) og eksempler på systemer og brugergrænseflader C#PP kap 15
Se desuden nedenstående program-eksempler
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning  
  12:30 - 14.00 Program-komponenter og eksempler på sådanne  
Fredag 08:30 - 11:50 Opsamling fra mandag
Introduktion til HTML
Eksempler og en opgave
Supplerende materiale:
Varesystem opdelt i komponenter:
Eksempel på varesystem med 2 modeller en uden database og en med database incl. opdatering (Cs010 )
Opdeling i komponenter - bruger-grænseflade , funktioner, model, modelinterface, model-impl.
http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/Csharp/Modeller/Cs010_Varekatalog_Ser_og_Db_Ser_Assembly.zip

Guide i opbygning af C# class-library : http://www.c-sharpcorner.com/2/pr12.asp

java:
varesalg med db - med let systemudviklings-dokumentation
http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/systemudvikling/OOADP_Varesalg/OOADP_Varesalg_Udvidelse_2a_RUN_DB.zip

projektadm. med db - - med let systemudviklings-dokumentation
http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/java/modeller/Projektsystem_Total_GUI_RUN_DB.zip

pascal:
uddånssystem - tekst bruger grænseflade
http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/diverse/udlsys.zip

c++:
primitivt banksystem
http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/Cplusplus/systemex/banksyst.zip
 

 

 

Uge 37
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Introduktion til javascript  Eksempler og en opgave
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning  
  12:30 - 14.00 Introduktion til javascript fortsat  
 

 

Uge 38
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Mandag 08:30 - 10:00 Introduktion til ASP.NET

Statisk/dynamiske web-sider
Web-server (Interent Information Server - IIS)
ASP.NET

 

AspBeg(**) side 1-11
MsVC#(*) side 604-707
MsVC#(*) side 719-730
 
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Cs016 - Varesalgs web-formular
  12:30 - 14.00 ASP.NET fortsat  
MsVC#(*) Microsoft Visual C#.NET Programming, af Doyle
AspBeg(**) Beginning ASP.NET 1.1 with Visual C#.NET 2003, af Ullman et al.
AspProf(***) Professional ASP.NET 1.1, af Homer
AspNet(****) ASP.NET, af Schmidt

 

Uge 39
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Onsdag 08:30 - 11:50 ASP.NET programmering fortsat
Pladsering og kommunikation af data til brug i dialoger
- Viewstate
- Session
- Application
- Cookies
- URL-parametre
AspBeg(**) side 202-206
AspProf(***) side 132-134,142-143
AspBeg(**) side 381-430

Eksempel på brugen af de forskellige metoder for datakommuniktation
- Solution - kun source
Yderligere eksempler se nedenfor
  11:50 - Opgaveløsning Cs020
Torsdag 08:30 - 10:00 ASP.NET programmering fortsat

Custom validering af formuarer

Afsendelse af E-mail fra Server

Databaser i ASP.NET
DataGrid
User Controls

AspNet(****) side 199-201
MsVC#(*) side 736-739
AspBeg(**) side 557-559
 
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Kommer senere
  12:30 - 14.00 ASP.NET fortsat  
MsVC#(*) Microsoft Visual C#.NET Programming, af Doyle
AspBeg(**) Beginning ASP.NET 1.1 with Visual C#.NET 2003, af Ullman et al.
AspProf(***) Professional ASP.NET 1.1, af Homer
AspNet(****) ASP.NET, af Schmidt
Programeksempler fra Pekj:

Viewstate eksempel 1: Indmeldelse2

Viewstate eksempel 1:Maaneder

Viewstate eksempel 1:Stopur

Session eksempel :IndmeldelseSession

URL-parametre eksempel: IndmeldelseURLparametre

Cockie eksempel: Cookies

Customer validering af formularer: CustomVal

Afsendelse af E-mails fra Server: Email

DataGrid : DataGrid (tilrettet af bjbu til access-varer)

User Controls: IndmeldelseUserControl

 

Uge 40
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Strings


Indexer
C#PP kap 7
- Eksempel String methods
- Eksempel String match with regular expressions
C#PP side 597-606
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Afprøv de forskellige string-metoder
  12:30 - 14.00 Crystal report Tutorial 1
Tutorial 2
Slide-guide
Eksempel på ordreliste fra regnskabsdatabase

Opgave: Lav en rapport over debitorer med firmadata.
Udvid evt. med oversigt over deres ordre.

Fredag 08:30 - 11:50 Datagateway (repetition)
Cashe

 
Se eksempel nedenfor
Eksempel på Varegatevay med cache i hashtable

Aktivitets-eksemplet med Gateways fra undervisningen
Eksempel fra sidste uge med web-grænseflade på varekartoteks modellen

Eksempel på optimistic ofline lock for flerbrugerløsning (ikke pensum på 1. år)

 

Uge 41
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Torsdag 08:30 - 10:00 Dataset/Datatable/Datagrid
Opsamling
Eksempeler på brug af dataset
  10:20 - 11:50 Opgaveløsning Cs022
  12:30 - 14.00 Opsamling  
Aktivitets-eksemplet med Gateways fra undervisningen sidste fredag