Fagområdet: Virksomhedens Systemer

Undervisningsplan for 2. Semester, forår 2000

Uge

1

Logistik/Virksomhedssystemer:

  • Generelle logistikbegreber
  • Salgsopgaven
  • Kundeordrestyring

03.01.00

2

Logistik/Virksomhedssystemer:

  • Lagerføring, lagerets funktioner
  • Distribution fra flerlagersystemer

10.01.00 

 

3

Logistik/Virksomhedssystemer:

  • Produktudvikling
  • Personalestyring & Lønsystemer
  • Produktionsstyring

 17.01.00

 

4

Logistik/Virksomhedssystemer:

  • Materialestyring 
  • Indkøbsstyring

24.01.00

5

Nyere Logistiksystemer:

  • Just-in-Time
  • O.P.T.
  • EDI, Stregkode & Internethandel

31.01.00

6

Miljø & Alment:

  • Miljøstyring
  • Innovation
  • Iværksættelse
  • Eksamenstræning: prøveløsning af gl. Eksamensopgave

07.02.00

7

Databaser:

  • Relationel Algebra
  • SQL-programmering

14.02.00

8

Vinterferie

21.02.00

9

Kvalitetsstyring 

Virksomhedsspil

28.02.00

10

 

 

 

Projektstyring

  • Projektetablering
  • Projektkommunikation
  • Projektplanlægning

06.03.00

11

Eksamensprojekt:

  • Projektvalg/Gruppesammensætning
  • Systemdefinition

13.03.00

12

Eksamensprojekt:

  • Analyse

20.03.00

13

Eksamensprojekt:

  • Analyse
  • Aflevering af 1. del-rapport

27.03.00

14

Designarkitektur

  • Feed-back på analyseresultatet 

03.04.00

15

Eksamensprojekt:

  • Design

10.04.00

16

Påskeferie 

17.04.00

17

Eksamensprojekt

  • Design
  • Aflevere 2. Del-rapport

24.04.00

2. Påskedag

18

Prøveeksamener

  • Syskon (uden edb)
  • Virksys (med edb)

01.05.00

19

Eksamensprojekt:

  • Feed-back på designresultat
  • Implementering.

 08.05.00

 

20

Eksamensprojekt:

  • Implementering.

15.05.00

St. Bededag

21

Eksamensprojekt:

  • Implementering 
  • Aflevering af hovedrapport

22.05.00

22

Repetition

29.05.00

Kr. Himmelfart

23

Skriftlig Eksamen:

SYS-KON

05.06.00

24

Skriftlig Eksamen:

VIRK-SYS

12.06.00

2. Pinsedag

25

Projekteksamen

19.06.00