Fagområdet: Virksomhedens Systemer

Undervisningsplan for 1. Semester, efterår 1999

Uge

 

Elementer

34

Introduktionsuge

 • Introduktion
 • Forkurser
 • Hyttetur

Introduktion

35 

Elementære Databegreber

 • Data- og Informationsbegrebet
 • Kartoteksbegrebet, set fra et brugerperspektiv.
 • Grundlæggende Databeskrivelse:
 • Datadictionary, entitetsobjekter
 • Objektklasser, attributter
 • Repræsentationstyper, domæne og integritetsregler
 • Abstraktionsmekanismer:
  • Begrebsdannelse
  • Klassifikation
  • Objektbegrebet

Analyse

36

Grundlæggende systemudvikling:

 • Systembegrebet (GST)
 • Modelbegrebet
 • Livscyklusmodellen
 • Foranalyse I

Analyse

Modellering

Brugerdel-tagelse

Kommunik.

37

Systemudvikling:

 • Objekt- og klassestruktur
 • Klasseniveau: Generalisering
 • Objektniveau: Aggregering og associering
 • Hændelser og adfærd

Analyse 

38

Systemudvikling:

 • Adfærdsmønstre
 • Brugsmønstre
 • Funktionalitet

Analyse

39

Systemudvikling:

 • Brugergrænseflader

Databaser:

 • Generelle databasebegreber

Design

Prototyping

Databaser

40

Databaser:

 • Mapning af en objektmodel til en relationel datamodel

Prototyping:

 • Projektforberedelse
 • Prototypingmetoder

Databaser

Prototyping

Kommunikation

Brugerdelt.

41

Miniprojekt i ACCESS

Prototyping

Databaser

42

Efterårsferie

 

43

Virksomhedsstrategi I:

 • Virksomheden som et styret system

Organisation:

 • Klassiske organisationsprincipper

Strategi

Organisation

44

Organisation:

 • Nyere organisationsprincipper

Organisation

45

Organisation:

 • Gruppen
 • Individ & Kultur
 • Ledelsesbegreber

Organisation

46

Virksomhedsstrateg II:

 • Virksomhedsmodellering
 • Ændringsstrategi

Økonomistyring:

 • Grundlæggende begreber

Strategi

Økonomistyr

47

Økonomistyring:

 • Budgetter

Regnskab:

 • Registrering
 • Regnskabssystemer

Økonomistyr

 

Edb-Værkt.

48

Økonimistyring:

 • Regnskabsanalyse

Brugervenlige systemer (Case):

 • Brugergrænsefladedesign
 • Udarbejdelse af scenarios
 • Afprøvning i brugermiljø
 • Kommunikation: Præsentationsteknik 
 • Præsentation m. Demo

Økonomi

Design af

Bruger-grænseflade

Bruger-venlighed

Kommunikation

Afprøvning

49/50/51

Miniprojekt:

Systemudvikling i sammenhæng fra analyse via design til programmering og afprøvning

Analyse

Design

Program-

Mering